Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Parkon B.V. handelend onder de naam Parket Almere (KvK nummer:39064277 ), Josephine Bakerstraat 18, 1311GA Almere (www.parketalmere.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Parket Almere verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon/opdrachtgever (overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Parket Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • administratieve handelingen (tevens door derden uitgevoerd)
 • personeelsadministratie (door derden uitgevoerd)
 • sollicitatieprocedure (indien van toepassing)
 • Parket Almere verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.Bij het bezoeken van onzewebsite zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

  Verstrekken van persoonsgegevens

  Parket Almere heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Parket Almere haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Parket Almere. .Daarnaast gebruikt Parket Almere uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

  Ontvangers van persoonsgegevens

  Parket Almere verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Parket Almere alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Parket Almere. is goed beveiligd volgens Europese normen.Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.Met de “derden” waar Parket Almere gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings) overeenkomsten tot grondslag.

  Verstrekking aan derden

  Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

  Bewaren gegevens

  Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

  Gegevensbeveiliging

  Parket Almere maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van deverwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Parket Almere maakt dan ook gebruik een SSL-beveiligingscertificaat. Parket Almere maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

  Social Media

  Buttons

  Parket Almere maakt wel gebruik van Social Media Buttons op haar website.

  Cookies

  Parket Almere maakt gebruik op haar website van een soort cookies:
  • Analytics cookies: Parket Almere maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Parket Almere inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.Bij Parket Almere worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen datcookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

  Links naar andere websites

  Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Parket Almere is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Parket Almere vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

  Meldplicht datalekken

  Parket Almere zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

  Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

  U mag Parket Almere vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Parket Almere verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Parket Almere zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Parket Almere maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten/opdrachtgevers.De mogelijkheid bestaat dat Parket Almere onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Parket Almere ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Parket Almere kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

  Wijzigingen

  Parket Almere behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van onze algemene voorwaarden doen toekomen.